opatření COVID – uzavření mlýna

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 zakázala návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů.

Z těchto důvodů je Janatův mlýn do odvolání uzavřen a možné jsou pouze soukromé návštěvy, a to do dosažení počtu max. 6 osob v objektu. Omlouváme se za případné komplikace a těšíme se na shledanou v lepších časech. Čím dřív se k tomu postavíme čelem, tím dřív se jich dočkáme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.